Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 674415 131959 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-24 Stoppdatum 2007-07-24
Mängd (ton): 10,50 Kostnad totalt: 6468
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: