Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 674415 131959 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-24 Stoppdatum 2009-07-24
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 7667
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: