Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-13 Stoppdatum 2002-09-13
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3192
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: