Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-20 Stoppdatum 2004-07-20
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: