Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-01-01 Stoppdatum 2002-12-31
Mängd (ton): 247,29 Kostnad totalt: 95949
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: