Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-01-01 Stoppdatum 2003-12-31
Mängd (ton): 381,00 Kostnad totalt: 135255
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: