Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögreven norra, 17SJÖ0020 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-23 Stoppdatum 2003-09-23
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 11595
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: