Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögreven norra, 17SJÖ0020 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-26 Stoppdatum 2010-09-26
Mängd (ton): 18,60 Kostnad totalt: 11774
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: