Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 38 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-21 Stoppdatum 2000-11-21
Mängd (ton): 31,80 Kostnad totalt: 23389
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: