Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 38 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-28 Stoppdatum 2008-08-28
Mängd (ton): 9,67 Kostnad totalt: 10571
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: