Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lommagölen, 101201 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-11-12 Stoppdatum 1992-11-12
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: