Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skivebosjön, 101062 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-11-19 Stoppdatum 1992-11-19
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: