Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRESJÖN, 17VTM37 405a 1 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-13 Stoppdatum 2002-11-13
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt: 7736
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: