Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkanbäcken, 17VTM37 405a 122 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-28 Stoppdatum 2005-09-28
Mängd (ton): 17,95 Kostnad totalt: 17093
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: