Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 17VTM37 405a 145 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-22 Stoppdatum 2005-08-22
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt: 5698
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: