Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 17VTM37 405a 145 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-01 Stoppdatum 2009-09-01
Mängd (ton): 4,16 Kostnad totalt: 4855
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: