Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 17VTM37 405a 145 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-05 Stoppdatum 2010-09-05
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt: 4989
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: