Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ACKTJÄRNARNA, 17VTM37 405a 37 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-02 Stoppdatum 2000-11-02
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 10275
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: