Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ACKTJÄRNARNA, 17VTM37 405a 37 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-30 Stoppdatum 2008-08-30
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 3410
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: