Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ACKTJÄRNARNA, 17VTM37 405a 43 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-16 Stoppdatum 2008-09-16
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 3183
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: