Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 36 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-05 Stoppdatum 2001-09-05
Mängd (ton): 11,22 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: