Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 36 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-25 Stoppdatum 2003-08-25
Mängd (ton): 14,70 Kostnad totalt: 13230
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: