Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 36 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-10 Stoppdatum 2004-08-10
Mängd (ton): 22,05 Kostnad totalt: 19845
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: