Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVENSTJÄRNEN, 17VTM37 417a 15 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-17 Stoppdatum 2006-11-17
Mängd (ton): 21,84 Kostnad totalt: 21622
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: