Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kvarnbäcken, 17VTM37 417a 20 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-18 Stoppdatum 2003-07-18
Mängd (ton): 13,70 Kostnad totalt: 11357
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: