Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kvarnbäcken, 17VTM37 417a 20 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-07 Stoppdatum 2004-08-07
Mängd (ton): 21,21 Kostnad totalt: 19089
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: