Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kvarnbäcken, 17VTM37 417a 20 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-23 Stoppdatum 2008-09-23
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 10230
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: