Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åshagsbäcken, 17VTM37 422 6 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-25 Stoppdatum 2004-07-25
Mängd (ton): 4,73 Kostnad totalt: 4257
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: