Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 101347 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-12-21 Stoppdatum 1993-12-21
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: