Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 206 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-18 Stoppdatum 2006-10-18
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 3020
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: