Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 210 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-19 Stoppdatum 2000-08-19
Mängd (ton): 8,99 Kostnad totalt: 6612
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: