Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 210 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-05 Stoppdatum 2002-09-05
Mängd (ton): 12,60 Kostnad totalt: 11605
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: