Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 210 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-27 Stoppdatum 2003-08-27
Mängd (ton): 13,10 Kostnad totalt: 11817
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: