Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 211 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-04 Stoppdatum 2002-09-04
Mängd (ton): 4,73 Kostnad totalt: 4356
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: