Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 211 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-22 Stoppdatum 2003-07-22
Mängd (ton): 4,70 Kostnad totalt: 4257
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: