Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 211 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-20 Stoppdatum 2004-07-20
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt: 2835
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: