Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 211 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-31 Stoppdatum 2005-07-31
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt: 2999
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: