Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljan, 17VTM37 501 7 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-05 Stoppdatum 2002-09-05
Mängd (ton): 11,76 Kostnad totalt: 10831
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: