Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljan, 17VTM37 501 7 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-18 Stoppdatum 2004-07-18
Mängd (ton): 7,77 Kostnad totalt: 6993
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: