Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mossjö, 098375 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-10-27 Stoppdatum 1994-10-27
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: