Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-11-01 Stoppdatum 1994-11-01
Mängd (ton): 5,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: