Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 72 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-10 Stoppdatum 2004-07-10
Mängd (ton): 4,95 Kostnad totalt: 4455
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: