Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fämtan, 17VTM37 507 29 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-15 Stoppdatum 2005-07-15
Mängd (ton): 13,13 Kostnad totalt: 12500
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: