Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rattsjöälven, 17VTM37 507 32 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-18 Stoppdatum 2003-08-18
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 5391
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: