Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rattsjöälven, 17VTM37 507 32 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-07 Stoppdatum 2008-08-07
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt: 6593
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: