Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-19 Stoppdatum 2002-09-19
Mängd (ton): 51,98 Kostnad totalt: 47874
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: