Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-11 Stoppdatum 2003-08-11
Mängd (ton): 11,90 Kostnad totalt: 10683
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: