Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 12 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-14 Stoppdatum 2002-09-14
Mängd (ton): 30,98 Kostnad totalt: 28533
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: