Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 12 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-07 Stoppdatum 2003-08-07
Mängd (ton): 30,70 Kostnad totalt: 27594
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: