Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 40 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-01 Stoppdatum 2007-10-01
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 4449
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: